Kevään maakuntafoorumeiden teemojen keskiössä ovat kunnille ja maakunnille yhteiset ilmiöt ja haasteet
Jos viesti ei näy kunnolla, klikkaa tästä.
Muutoksen tilannekuva. Kuntaliiton ajankohtaiskatsaus maakunta- ja soteuudistuksen valmistelijoille
 
11/2018   |   20.12.2018
MAAKUNTAFOORUMIT Kuntaliitto järjestää osana maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallista toimeenpanoa eri toimijat yhteen kokoavia maakuntafoorumeita. Kevään 2019 teemojen keskiössä ovat kunnille ja maakunnille yhteiset ilmiöt ja haasteet kuten väestönmuutos, ilmastonmuutos sekä turvallisuus. Foorumeiden teemat on muodostettu kuntien ja maakuntien tarpeiden pohjalta. Kevään teemat ja alustava aikataulu löytyvät nyt verkosta.
Kesä-joulukuun 2018 aikana järjestettiin kuusi maakuntafoorumia, jotka kokosivat yhteen paikan päällä ja etänä yhteensä yli 800 kuntien ja maakuntien valmistelijaa. Suosituin teema oli palveluintegraatio ja hyvinvoinnin edistäminen kunnan ja maakunnan yhteistyönä. Siihen osallistui lokakuussa noin 170 henkilöä. Kaikissa foorumeissa oli yli sata osallistujaa.

Tutustu materiaaleihin koontisivun kautta

Katso tallenteet puheenvuoroista Kunta.tv:n sivulta
 
Joulukuisen maakuntafoorumin aiheena oli kasvupalvelut ja työllisyys kuntien ja maakuntien yhteistyönä. Foorumissa luotiin katsaus kasvupalvelu-uudistuksen tilanteeseen ja tarkasteltiin yhteistyön paikkoja, yhdyspintoja, yhteistyörakenteita ja mahdollisia ratkaisuja työllisyys- ja yrityspalveluissa. Kansanedustaja Tarja Filatov (kuvassa) piti kommenttipuheenvuoron kasvupalvelu-uudistuksen ajankohtaiskatsauksen jälkeen.
Sari Pikkala

SOTE-KIINTEISTÖT Monet kunnat ovat myyneet tai harkinneet sote-kiinteistöjen myyntiä yksityiselle markkinatoimijoille. Tarkoituksenmukaisuusseikkojen lisäksi sote-kiinteistöjen myynnin valmistelussa ja päätöksenteossa tulee tarkoin ottaa huomioon kuntalain ja EU:n valtiontukea koskevat säännökset, jottei kauppojen yhteydessä anneta kiellettyä julkista tukea ostajalle.

Bestämning av marknadspriset vid fastighetsköp inom social- och hälsovården

TALOUS Sote-uudistuksen vaikutuksia julkisen talouden kokonaisuuteen on selvitetty varsin niukalti. Monissa asiantuntijalausunnoissa on todettu riski menojen kasvuun säästöjen sijaan. Kuntaliiton kuntatalousyksikössä Reijo Vuorento on arvioinut esityksen vaikutuksia julkiseen talouteen ja myös kuntatalouteen.

Vårdreformens konsekvenser för den offentliga ekonomin