Kuntaliitto: omaisuuden luovutuksista aiheutuvat menetykset kompensoitava asianmukaisesti