Tanskan hallituksen ehdotus terveydenhuollon uudistamiseksi
Jos viesti ei näy kunnolla, klikkaa tästä.
Muutoksen tilannekuva. Kuntaliiton ajankohtaiskatsaus maakunta- ja soteuudistuksen valmistelijoille
 
1/2019   |   30.1.2019
TANSKAN MALLI Tanskan hallituksen ehdotus ”Potilas ensin - läheisyys, yhteenkuuluvuus, laatu ja potilaan oikeudet” on mielenkiintoinen, koska sillä halutaan tuoda terveydenhuolto lähemmäksi potilasta ja kansalaista eli integroida terveyspalvelut lähelle potilasta. Ehdotuksessa säilyisivät Tanskan terveydenhuollon pilarit: akuuttisairaalat, omalääkärit ja kuntien terveydenhuolto, mutta tehtäviä jaettaisiin uudelleen. Alueet purettaisiin ja luotaisiin terveydenhuoltoon uusi rakenne.
OSALLISUUS Asukkaat maakunta- ja sote-uudistuksen keskiöön (AKE) -projekti järjesti kevään ja syksyn 2018 aikana kahdeksassa pilottimaakunnassa koulutustyöpajat, joiden materiaalit ovat nyt kaikkien maakuntien hyödynnettävänä. Koulutusmateriaaleista löytyy tietoa mm. osallisuuden ja osallistumisen sekä demokratian merkityksen kokonaisuudesta, käyttäjälähtöisyydestä, avoimesta hallinnosta, viestinnästä ja osallisuutta tukevasta lainsäädännöstä.  
SISÄINEN TARKASTUS Maakuntalakiluonnoksessa todetaan, että maakuntahallituksen on järjestettävä maakunnan riippumaton sisäinen tarkastus. Asia liittyy suoraan maakunnan johtamisjärjestelmään. Maakuntahallituksella on vastuu maakunnan sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnan järjestämisestä.
TILAT Maakuntien tilakeskus Oy on laskenut ensimmäiset alustavat kuntakohtaiset arviot maakuntien käyttöön vuokrattavien rakennusten tilavuokrista ja toimittanut ne kunnille. Kunnat voivat halutessaan täydentää ja korjata puutteellisia tietoja Maakuntien tilakeskuksen järjestelmässä.
MAAKUNTAFOORUMI Kuntaliitto järjestää helmikuussa maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa tukevan maakuntafoorumin teemalla talous. Foorumissa käsitellään mm. julkisen talouden kehyksiä kuntien ja maakuntien näkökulmasta, maakuntien rahoituksen riittävyyttä ja jaetaan kokemuksia onnistuneesta talouden tehostamisesta sekä pohditaan tulevia toiminnan ja talouden neuvottelupäiviä.
TUKIMATERIAALIT AKUSTI-foorumin asiakas- ja potilastietojärjestelmien tehtäväverkon toimeenpanon pilotointia tukevassa (SIIKA) -projektissa tuotettiin kunnille, kuntayhtymille ja maakuntavalmistelulle tukimateriaalia, jonka pohjalta voi tarkistaa omissa suunnitelmissa huomioon otettavia asioita liittyen projektin viestintään, koulutustarpeisiin ja käyttöönoton tuen käytäntöihin. Materiaaleissa on tuotu esiin kunkin osa-alueen parhaita käytäntöjä.